Management Information Systems (MIS)

سیستم مدیریت اطلاعات

خدمات سیستم مدیریت اطلاعات شرکت فام تک

  BIM
 • ایجاد سیستم‌های جمع‌آوری، ذخیره، طبقه‌بندی و مدیریت اطلاعات در دراز مدت

 • پیاده سازی انواع پایگاه داده رابطه ای:
  • Microsoft SQL Server
  • Oracle
  • MySQL
  • Microsoft Access

 • پیاده سازی انواع پایگاه داده غیر رابطه ای:
  • RDF
  • OWL
  • MongoDB

 • تولید و توسعه نرم افزار با استفاده از انواع زبان های برنامه نویسی:
  • Java
  • Python
  • PHP
  • C#
  • Node.js
  • AngularJS
  • React
  • HTML
  • JavaScript
  • CSS

شرکت فام تک آماده کمک به مجموعه شما می باشد!

تماس با ما