3D Drone Mapping

تصویر برداری هوایی 3 بعدی

خدمات تصویر برداری هوایی 3 بعدی شرکت فام تک

    BIM
  • تصویربرداری هوایی با استفاده از مولتی روتر پرنده
  • تبدیل تصاویر هوایی به مدل سه بعدی
  • اندازه گرفتن سطح زمین های وسیع با استفاده از مدل سه بعدی

شرکت فام تک آماده کمک به مجموعه شما می باشد!

تماس با ما