3D laser scanning

اسکن لیزری 3 بعدی

خدمات اسکن لیزری 3 بعدی شرکت فام تک

    BIM
  • اسکن لیزری سه بعدی پروژه های ساخته شده و ایجاد ابر نقاط سه بعدی
  • تبدیل ابر نقاط سه بعدی به المان های پارامتریک BIM (تهیه مدل سه بعدی)
  • تهیه نقشه های چون ساخت و مدل سه بعدی جهت نرم افزارهای مدیریتی و کنترلی

شرکت فام تک آماده کمک به مجموعه شما می باشد!

تماس با ما